Skip to main content Skip to footer

Harstadpakkens HMS pris

Det er en stor ære at Harstadpakkens HMS pris ble tildelt tre av våre kollegaer: Sverre Dahl, Sondre Bjørnhaug og Arne Fredriksen.

Hardstadpakken har i prosjektet mellom Kanebogen til Margrethe Jørgensens vei besluttet at det i gjennomføringsperioden skal deles ut Harstadpakkens HMS pris. Den setter fokus på det aller viktigste i en anleggsgjennomføringen, nemlig arbeidet med Helse, Miljø og Sikkerhet.

Geir Hartz Jørgensen, prosjektleder i Harstadpakken, deler at det absolutt viktigste for dem er at anlegget gjennomføres på en trygg og sikker måte, slik at alle kommer seg trygt hjem hver dag.

De fikk prisen grunnet en helhetlig vurdering av deres praktiske utførelse i anlegget, der fellesnevneren er at de bidrar til bedre HMS gjennom evnen til å bry seg. Noen av tildelingskriteriene for å motta prisen er:

   • Bidrar til å sette viktige problemstillinger innen arbeidsmiljø og læringsmiljø på dagsorden.
   • Fremmer konstruktive forslag og tiltak som bidrar til å skape et bedre arbeids- og læringsmiljø.
   • Er pådriver for å iverksette og følge opp HMS-tiltak.
   • Er en positiv bidragsyter for et godt og sikkert arbeidsmiljø til kollegaer, ledere og/eller lærlinger.
   • Bidrar til å øke sin egen og kollegaers forståelse og kunnskap for arbeidet med systematisk helse, miljø og sikkerhet.
   • Evne til å se direkte eller indirekte risiko OG faktiske gjøre forebyggende grep.

Det var SHA rådgiver Siw Schultz Gabrielsen og byggeleder Ole Sollid som stod for utdelingen, og oppsummerte at de hadde satt fokus på at de ikke forventer det perfekte av enhver sammen, men ønske om viljen til å bry seg, samt se seg selv og de rundt seg.  

Vi i Anlegg Øst Entreprenør AS setter HMS på alvor, og det vises gjennom svært gode resultater innenfor området. 

Dene nettsiden benytter informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse som besøkende.