Skip to main content Skip to footer

Våre tjenester

Hovedvirksomheten i Anlegg Øst Entreprenør AS er anleggsvirksomhet og består i dag av følgende tjenesteområder:

Veibygging

Vi utfører alle typer arbeider i forbindelse med veibygging og konstruksjoner tilknyttet veianlegg. 

Jernbane

Totalentrepriser og utførelsesentrepriser for jernbanestasjoner, spor og konstruksjoner tilknyttet jernbane.

 

Vann og avløp

Utførelse av alle typer vann- og avløpsanlegg for offentlige og private utbyggere. 

Tomtearbeider

Opparbeidelse av tomter i alle størrelser, fra små til store komplekse tomter. Vi kan levere komplett med fundamentering, betongarbeider og infrastruktur. Med egen prosjekteringsledelse kan vi sørge for  både regulering og prosjektering.

Flomsikring

Vi bygger flomsikringsanlegg i små og store vassdrag.

Energi

Bygging av fjernvarmeanlegg, kabelgrøfter, omformerstasjoner og rehabilitering av dammer.

Konstruksjoner

Lang erfaring med plassbygde og prefabrikerte konstruksjoner i og ved vei og jernbane.

Miljøsanering

Vi utfører miljøsanering og riving av alle typer bygg, anlegg og konstruksjoner.

Dene nettsiden benytter informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse som besøkende.