Skip to main content Skip to footer

Ledestjerne

Førstevalget

Visjon

Skape varige verdier

Kjerneverdier

Profesjonell
Løsningsorientert
Trivsel

Forretningsidé

Ledende bærekraftig og innovativ totalentreprenør

Om oss

Anlegg Øst Entreprenør er sammen med søsterselskapet Gjermundshaug Anlegg den største anleggsentreprenøren i Innlandet, og er en del av Eleda Group. Selskapene er eier av betongentreprenøren FS Betong. Vi er en anleggsentreprenør i det nasjonale markedet med hovedfokus på Østlandet og administrasjon lokalisert på Lillehammer. Anlegg Øst Entreprenør utfører privat og offentlig infrastruktur som vei, jernbane, energi, flomsikring, rassikring,  vann og avløp, fjernvarme, opparbeidelse tomter, masseforflytning, sprengningsarbeider, miljøsanering, rivningsarbeider og betongkonstruksjoner.

Anlegg Øst Entreprenør hadde i 2023 en omsetning i overkant av 700 MNOK, totalt for Eleda Group en omsetning på 16,3 Mrd. Selskapet har i 2024 ca. 150 ansatte med egne avdelinger på geomatikk, prosjektering, kalkulasjon, arbeidsvarsling, sprengning, HMSK- og bærekraft.

I tillegg til å være en tradisjonell anleggsentreprenør har vi også kompetanse på totalentrepriser, prosjekteringsledelse og prosjektstyring. Anlegg Øst Entreprenør er godkjent lærebedrift for anleggsmaskinførerfaget, anleggsrørleggerfaget, fjell- og bergverksfaget og vei- og anleggsfaget.

Anlegg Øst Entreprenør har dyktige fagfolk og en moderne maskinpark som har levert prosjekter og anlegg i en årrekke. Dette skyldes mye en sterk kultur som setter menneskene i fokus, flat struktur med korte beslutningsveier og en ledelse som er aktive i det operative arbeidet. Medarbeiderne trives og omtaler Anlegg Øst Entreprenør som en arbeidsgiver som lytter til sine ansatte og legger godt til rette for kompetanse og videreutvikling i jobben. Dette gjenspeiler seg også i medarbeiderundersøkelser der vi scorer over landsgjennomsnittet.  Ansatte blir sett og verdsatt, det er stor takhøyde og lavt hierarki.

HMS og kvalitet gjennomsyrer selskapet, som er sertifisert på ISO 14001 og 9001. Vi er også sertifisert på ISO 45001 Arbeidsmiljø. I 2023 og 2024 ble vi sertifisert på ISO 39001 Trafikksikkerhet og ISO 37001 Antikorrupsjon. Med våre ISO-sertifiserte styringssystemer sikrer vi en kontinuerlig forbedring av våre tjenester for å imøtekomme krav og forventninger fra ansatte, kunder og leverandører.

Anlegg Øst Entreprenør har sentral godkjenning hos DiBK (Direktoratet for byggkvalitet) som ansvarlig søker, ansvarlig prosjekterende og ansvarlig utførende i alle relevante tiltaksklasser.

Trykk her for å se vår sentrale godkjenning

Vår historie

2013

Etablering
Anlegg Øst Entreprenør ble etablert på Lillehammer i 2013. Dette førte til en solid vekst i kjernevirksomheten for Gjermundshaug Gruppen. 

2018

Solid vekst
Selskapet runder sammen med Gjermundshaug Gruppen 300 ansatte. Samlet kunne selskapene i Gruppen vise til en solid vekst gjennom året. Omsetningsøkningen var i tråd med målsetningene for vekst og utvikling.

2021

Oppkjøp
En langvarig strategi for økt satsing på betong blir realitet ved oppkjøp av FS Betong med 40 medarbeidere.

2016

Oppkjøp
Anlegg Øst Entreprenør gikk til oppkjøp av S&B Stenersen. Med dette oppkjøpet rundet vi for første gang 100 medarbeidere.

Totalentreprenør
Samme år påbegynte vi vår første totalentreprise med Skarnes stasjon - bygging av kulvert. Tidligere hadde vi kun hatt utførelsesentrepriser.

2019

70 år med historie, erfaring og utvikling
Gjermundshaug Gruppen har kontinuerlig utviklet seg, rettet blikket opp og frem, og stått støtt i 70 år. Dette var året for å se de lange linjene
tilbake i historien, og minnes hvilket eventyr Ingvald og Ottar la grunnlaget for.

2023

Veien inn i fremtiden
Gjermundshaug Gruppen sin entreprenørdel selges til Eleda og firmaene Anlegg Øst Entreprenør og Gjermundshaug Anlegg fortsetter som søsterselskaper. Virksomhetene er styrket og vi har kapital i ryggen for å sikre videre vekst i fremover.

2013

Etablering
Anlegg Øst Entreprenør ble etablert på Lillehammer i 2013. Dette førte til en solid vekst i kjernevirksomheten for Gjermundshaug Gruppen. 

2016

Oppkjøp
Anlegg Øst Entreprenør gikk til oppkjøp av S&B Stenersen. Med dette oppkjøpet rundet vi for første gang 100 medarbeidere.

Totalentreprenør
Samme år påbegynte vi vår første totalentreprise med Skarnes stasjon - bygging av kulvert. Tidligere hadde vi kun hatt utførelsesentrepriser.

2018

Solid vekst
Selskapet runder sammen med Gjermundshaug Gruppen 300 ansatte. Samlet kunne selskapene i Gruppen vise til en solid vekst gjennom året. Omsetningsøkningen var i tråd med målsetningene for vekst og utvikling.

2019

70 år med historie, erfaring og utvikling
Gjermundshaug Gruppen har kontinuerlig utviklet seg, rettet blikket opp og frem, og stått støtt i 70 år. Dette var året for å se de lange linjene
tilbake i historien, og minnes hvilket eventyr Ingvald og Ottar la grunnlaget for.

2021

Oppkjøp
En langvarig strategi for økt satsing på betong blir realitet ved oppkjøp av FS Betong med 40 medarbeidere.

2023

Veien inn i fremtiden
Gjermundshaug Gruppen sin entreprenørdel selges til Eleda og firmaene Anlegg Øst Entreprenør og Gjermundshaug Anlegg fortsetter som søsterselskaper. Virksomhetene er styrket og vi har kapital i ryggen for å sikre videre vekst i fremover.

Dene nettsiden benytter informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse som besøkende.