Skip to main content Skip to footer

Riksveg 52 i Hemsedal

Langs Riksveg 52 i Hemsedal er det Jone Baukhol som styrer prosjektet for Anlegg Øst Entreprenør. Prosjektet innebærer bygging ut av en 1,8 km med gang- og sykkelveg, kolonneoppstillingsplass til Bjøberg for vinterovergang, samt 4,5 km med fresegater på fjellet. Arbeidet begynte i august 2022 med å hugge trasé, deretter utføre boring, sprengning og fjerning av fjellmasser. Samtidig begynte de inne på snaufjellet, der de benyttet sprengstein i veibyggingen.

Baukhol synes det er veldig gøy å reise denne vegen, som for de fleste på anlegget er ukjent. I tillegg trekker han frem at jobben har vært bra ettersom det skjer ting på tre ulike områder. Derav mye variert, både med veioppbyggingen, sprenging på snaufjellet og i bygda, samt trafikkavvikling. På det meste har det vært opptil 30 kollegaer fra Anlegg Øst Entreprenør, og Baukhol synes samarbeidet har gått kjempebra. Det er mange dyktige fagfolk som er villig til å samarbeide, og strekke seg litt ekstra for at vi skal få det til best mulig.

Les mer om prosjektet

Dene nettsiden benytter informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse som besøkende.