Skip to main content Skip to footer

Er du vår neste lærling? Som lærling i Anlegg Øst Entreprenør får du opplæring hos en samfunnsbevisst og innovativ aktør i anleggsbransjen, der lærlingejobben ikke bare blir starten på din fremtid - du blir også en av de vi bygger vår fremtid rundt.

Anlegg Øst Entreprenør har lang tradisjon for å satse på og utdanne lærlinger til fagbrev innen anleggsbransjen. Får du lærlingejobb hos oss er ikke dette bare starten på din fremtid, du er også en av de vi bygger vår fremtid rundt. Vi har høyt fokus på arbeidsmiljø og videreutvikling av våre medarbeidere.

Du bør ha fullført VG2 i anleggsteknikk, men vi tar også imot lærlinger som har annen bakgrunn og av ulike årsaker må ta full opplæring i bedrift.

Vi er godkjent lærebedrift i fagene:

  • Anleggsmaskinfører
  • Anleggsrørlegger
  • Fjell- og bergverk
  • Vei- og anleggsfaget
  • Yrkessjåførfaget


Fagområder for lærlinger

Anleggsmaskinfører er et ansvarsfullt yrke. Bruk av store og kraftige anleggsmaskiner krever konsentrasjon, god planlegging og kunnskap om underlaget det skal kjøres på eller graves i. Også bruk av GPS-, og 3D-systemer i maskinene må anleggsmaskinføreren beherske. Vi har opplæring på beltegraver, hjulgraver, dumper, hjullaster som hovedmaskiner. Har også mulighet til opplæring på doser.

Anleggsrørleggeren jobber med å lage og vedlikeholde infrastruktur for vann, avløp og overvann på anleggsprosjekter. Vanlige arbeidsoppgaver kan være montering av kummer, bygging av fundament, trykkprøving av rør, sikre grøfter, arbeid med masseforflytningsmaskiner og stiknings- og oppmålingsarbeider. Anleggsrørleggeren har de siste årene blitt en nøkkelposisjon i de fleste anleggsarbeider.

Fjell- og bergverksarbeideren jobber med bergsprengning, fjellsikring og produksjon av pukk og grus i forbindelse med bygging av veier, tunneler og grunnarbeider for bygninger. Arbeidet omfatter også oppmåling, planlegging, bruk av forskjellige anleggsmaskiner og dokumentasjon av arbeidet. Fjell- og bergverksarbeideren skal også sørge for tildekking av salver ved bergsprengning og sikring av arbeidsstedet. De aller fleste utbygninger av infrastruktur i Norge er avhengig av fagarbeidere som har kunnskap om og kan arbeide med berggrunnen.

Vei- og anleggsarbeider deltar ofte i hele anleggsprosessen. Vei- og anleggsfagarbeideren bygger, vedlikeholder og sikrer veier, tunneler, bruer og infrastruktur for vann, avløp og overvann med maskiner og utstyr. Andre viktige arbeidsoppgaver er forskaling, armering og støping. Det benyttes avansert utstyr, og vei- og anleggsarbeideren har et ansvar for å holde seg oppdatert på riktig bruk og vedlikehold av maskinparken. Vei- og anleggsarbeidere samarbeider gjerne tett med andre yrkesgrupper på en bygge- og anleggsplass, deriblant anleggsmaskinførere, fjell- og bergverksarbeidere, anleggsgartnere, asfaltører, banemontører og betongfagarbeidere.

Yrkessjåføren i AØE håndterer og forflytter varer og gods. Faget skal gi lærlingene innsikt i ulike transportoppdrag og sikringsmetoder og hvordan de kan ivareta miljø, trafikksikkerhet og en verdikjedetankegang. Lastebilparken er godt vedlikeholdt og av nyere dato. 

Dene nettsiden benytter informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse som besøkende.