Skip to main content Skip to footer

Fakturainformasjon

Alle fakturaer til Anlegg Øst Entreprenør AS (AØE) skal merkes med

 • AØE sitt prosjektnummer
 • Navn på bestiller i AØE

Vi oppfordrer til at fakturaer og kreditnotaer sendes oss på EHF (Elektronisk handelsformat).

 

FAKTURAER PÅ EHF-FORMAT

Fakturamottaker: 911 866 773 (vårt org.nummer)

Prosjektnummer:

 • Prosjektnummer skal inneholde 5 siffer og skal stå i feltet for «AccountingCost».
 • Feltet «AccountingCostumerParty/Party/Contact/ID» (Deres ref.) kan benyttes til prosjektnummer, dersom deres EHF er satt opp uten feltet “AccountingCost”.

Navn på bestiller:

 • Både fornavn og etternavn skal spesifiseres. Bruk feltet «AccountingCostumerParty/Party/Contact/ID» (Deres ref.).
 • Dersom dette feltet er benyttet til prosjektnummer, legges tilleggsopplysninger i feltet «ContractDocumentReference» (Kontraktsopplysninger).

Tilleggsopplysninger:

 • Vi vil gjerne ha tilleggsopplysninger om arbeidssted selv om dette ikke er et krav.
 • Tilleggsopplysninger kan også legges som tekst på selve fakturaen som vi ønsker skal følge med.

Fakturavedlegg:

 • MIME typer: PDF, TXT, GIF, TIFF, JPEG, PNG
 • Ved overføring av pdf-versjon av faktura SKAL feltet for dokumenttype ha verdien «commercial Invoice»

Fakturabilde skal alltid følge med. Det støttes både *.pdf og *.tiff-vedlegg. Filnavn-prefiksene må være like (eks faktura123.xml og faktura123.pdf). Det foretrekkes at filene ikke er zippet.

Utenlandske leverandører:

 • I tillegg til de generelle kravene må fakturaer og kreditnotaer også inneholde IBAN og BIC (Swift)-koder.

 

FAKTURAER SENDT PR EPOST

 • Vi mottar fakturaer i pdf format
 • Faktura må være stilet til Anlegg Øst Entreprenør AS og være merket med prosjektnummer 5 siffer og navn på bestiller.
 • Bilag må ligge i samme pdf-dokument som fakturaen og kun en faktura i hver pdf.
 • Flere fakturaer kan sendes i samme mail, men må være i separate pdf-dokument. Dersom det er flere fakturaer i samme mail må det ikke sendes vedlegg som egne dokumenter i samme mail.
 • Dersom faktura og vedlegg er scannet til et dokument må faktura ligge først i dokumentet.

Fakturaadresse: 911866773@anlegg-ost.no

 

FAKTURAER SENDT PR POST

 • Fakturaer kan sendes pr post til adressen:

Fåberggata 126E
2615 Lillehammer

 • Faktura må være stilet til Anlegg Øst Entreprenør AS og være merket med prosjektnummer 5 siffer og navn på bestiller.

Vi vil ikke kunne behandle fakturaer som er stilet til feil selskap og/eller mangler ordrenummer eller prosjektnummer. Disse vil bli avvist/returnert.

Dene nettsiden benytter informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse som besøkende.