Skip to main content Skip to footer

Alnabru - lastegate 5

Tjenesteområde: Jernbane, Veibygging

Status: Avsluttet

Periode: 2021

Kontraktsum: 65 000 000,-

Entrepriseform: NS8406

Kunde: Baneservice / Bane NOR

Utvidelse av lastegate 5, ALB-05, er et av flere prosjekter på Alnabru som skal bedre driftssituasjonen og kapasiteten på containerterminalen. Med Baneservice som hovedentreprenør har Anlegg Øst Entreprenør hatt arbeid med å utvide lastegata for containere, og bygge to nye lastespor. Arbeidet startet i mars 2021, og ble ferdigstilt med det siste av asfaltering og opprydning 26. oktober.

Prosjektet gir mer lagringsplass for containere, og forbedret logistikken for lasting og lossing av godstog. Arbeidene har i hovedsak bestått av grunnarbeider, drenering og asfaltering. Totalt 10-12 personer fra Anlegg Øst har vært deltakende i arbeidet. Maskinparken har blitt skiftet ut underveis, med start av storutlastning med 50 tonns gravemaskin til mindre maskiner for kabelgrøfter. På betongkonstruksjon, asfalt og rørinspeksjon har det blitt benyttet underentreprenører.

Det har totalt blitt lastet og kjørt ut ca. 90 tusen kubikk med masser. Dette er i hovedsak rene gravemasser, men også en del forurensede masser, som ble levert på forskjellige mottak i henhold til tiltaksklasser. På det meste hadde vi 40 lastebiler med henger som kjørte ut og inn masser.

Det er også blitt kjørt inn og fylt opp med knuste masser, for underbygning av asfaltert område og for de nye sporene med frostsikringslag, forsterkningslag, bærelag og balastpukk. Den gamle balastpukken, som lå under de gamle sporene som ble revet, ble tatt vare på og lagt ut i den nye skråningen opp mot gammelt område. Her var det egentlig ment å bruke eksterne masser, men Anlegg Øst Entreprenør foreslo å gjenbruke den gamle balastpukken for en miljøvennlig løsning. 

Det ble støpt nytt reduksjonskammer, en betongkonstruksjon på ca. 107 tonn. Den ble støpt omtrent 20 meter unna sin tiltenkte plassering, og ble heist på plass med en 500 tonns kran. Vi har satt ned 30 overvanns- og sandfangkummer, og gravd ca. 1500 meter med overvannsgrøfter for drens og DV-rør.

Vi har også;

  • Gravd grøfter og lagt ned Ø800 betongrør og Ø1400 betongrør. 
  • Gravd om lag 800 meter med kabelgrøfter.
  • Lagt ca. 7000 meter med kabelrør og satt ned kabelkummer
  • Utført oppfylling og avretting av frostsikringslag og forsterkningslag under ny lastegate og nye spor C7, C8.
  • Lagt ut nedre balastlag under nytt C7, C8 og snøspor.
  • Gravd ut for 7 nye store lysmastfundamenter.

Kontakt oss

Jan Erik Kvarberg

Prosjektsjef
+47 995 18 611
jan.kvarberg(at)anlegg-ost.no

Dene nettsiden benytter informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse som besøkende.