Skip to main content Skip to footer

Fakta

Tjenesteområde: Vann og avløp, Konstruksjoner

Status: Pågående

Periode: 2023 - 2025

Kontraktsum: 86 000 000,-

Entrepriseform: NS8406

Kunde: Lillehammer kommune

Anlegg Øst Entreprenør skal for Lillehammer kommune skal etablere nytt hovedledningsanlegg for vann og avløp, med tilhørende kummer, på strekningen Busmoen-PK2 ved Strandtorget på Lillehammer. Anlegget inkluderer også ny rør- og gangbru med fagverk av tre over Mesnaelva. Eksisterende bru skal rives.

Generelt for området er begge sider av Mesnaelva benyttet til fylling og deponi av søppel eller organiske masser fra tidligere fabrikkaktivitet, og grunnforholdene kan variere over traseen. Med bakgrunn i slike varierende og ustabile forhold må ledningsanlegget delvis fundamenteres på peler, det samme gjelder fundamentene for ny bru.

Arbeider som skal utføres i prosjektet:

 • Ny rør-og gangbru med fagverk av tre og landkar av betong (44 meter)
 • Riving av eksisterende rør- og gangbru med istandsetting av elvebredden
 • Totalt ca 539 m3 betongstøp fordelt på brulandkar, kummer og fundamentplate for rør
 • Vannledning Ø600mm duktilt støpejern, lengde ca. 950m, hvorav ca. 100m i ny bru over Mesnaelva
 • Vannledning Ø150mm duktilt støpejern, lengde ca. 200m
 • Vannledning Ø100mm duktilt støpejern, lengde ca. 50m
 • Fellesavløpsledning Ø600mm betong, lengde ca. 650m
 • Fellesavløpsledning Ø600mm duktilt støpejern, lengde ca. 200m, hvorav ca. 100m i ny bru
 • Fellesavløpsledning Ø600mm GRP, lengde ca. 20m
 • Plasstøpte vannkummer, 5 stk.
 • Prefabrikkerte vannkummer, 2 stk.
 • Ombygging eksisterende plasstøp tvannkum, 1 stk. 
 • Prefabrikkerte avløpskummer i plast, 9 stk.
 • Prefabrikkerte avløpskummer i betong, 4 stk.
 • Grunnarbeider inkl. peling, lengde peling ca. 350m
 • Kryssing av Mesnadelsvegen med varerør av stål
 • Diverse terrengarbeider
 • Erosjonssikring av elvebredde
 • Istandsetting av området etter endt arbeid

Prosjektet er en videreføring av arbeidene utført av Anlegg Øst Entreprenør for Lillehammer kommune i prosjekt Strandpromenaden PK2-PK3

Kontakt oss

Prosjektleder
+47 415 32 117
joran(at)anlegg-ost.no

Dene nettsiden benytter informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse som besøkende.