Skip to main content Skip to footer

Bypakke Harstad

Tjenesteområde: Veibygging, Vann og avløp, Konstruksjoner, Sprengning

Status: Pågående

Periode: 2022 - 2025

Kontraktsum: 330 000 000,-

Entrepriseform: NS8405

Kunde: Statens Vegvesen

Anlegg Øst Entreprenør AS står for byggingen av det største enkeltprosjektet i «Harstadpakken trinn 2».

Harstadpakken er et samarbeidsprosjekt mellom Harstad Kommune, Troms og Finnmark Fylkeskommune og Statens Vegvesen.

Trinn 1 av Harstadpakken er bygd og tatt i bruk med god effekt. Blant annet tar Harstadåstunnelen daglig nær 8000 biler som før kjørte gjennom sentrum.

Trinn 2, som Anlegg Øst Entreprenør AS er i gang med, er etter medfinansiering tilført 770 millioner kroner (2021 kr). Ubrukte midler fra trinn 1 overføres til trinn 2.

Samlet for begge trinn av pakken er den totale kostnaden beregnet til 2610 millioner kroner (2021 kr).

Statens vegvesen har ansvaret for å bygge om og effektivisere byens innfartsveg (rv. 83) fra Kanebogen til Margrethe Jørgensens vei.

Fakta om prosjektet:

  • Sykkelveg med fortau: Ca 2 km universelt utformet anlegg.
  • Kollektivholdeplasser: 2 stk. universelt utformede holdeplasser.
  • Kryss i Harstadbotn bygges om til rundkjøring. 
  • Kryss på Seljestad (rv.83/Bårnakkveien) bygges om til fire-armet rundkjøring.
  • Kryss rv.83/Verkstedveien stenges.
  • Bygging av påkjøringsrampe (Mercurrampen).
  • Planskilt kryssing mellom kjøretrafikk og myke trafikanter.

Du kan følge fremdriften på www.harstadpakken.no

Roy Løkken

Prosjektleder
+47 970 54 507
roy.lokken(at)anlegg-ost.no

Dene nettsiden benytter informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse som besøkende.