Skip to main content Skip to footer

Dam Dokkfløy - utvidelse flomløp

Tjenesteområde: Sprengning, Masseflytting, Betongarbeider

Status: Pågående

Periode: 2022 - 2023

Kontraktsum: 20 000 000,-

Entrepriseform: NS8405

Kunde:Hafslund Eco Vannkraft AS

Dam Dokkfløy er en tradisjonell steinfyllingsdam med morenetetning, filter og overgangssoner. 


Prosjektet tar sikte på at det skal gjennomføres tiltak for å bedre avløpskapasiteten og avløpsforholdene til eksisterende flomløp. 


Kontraktsarbeidet omfatter i hovedsak:
• Nødvendig rigging, drift og avvikling.
• Vegetasjonsrydding, graving og rensk for utvidelse av flomløp og flomløpskanal.
• Rivning av nordre del av overløpsterskelen og rivning av forstøtningsmur for veiskråning langs flomløp.
• Rivning av bro over flomløpskanal og østre landkar.
• Sprengning og utlasting for forlengelse av flomløpsterskel og utvidelse av flomløpskanalen.
• Betongarbeider for utvidet flomløp og overløpsterskel.
• Boring og gysing av fjellbolter gjennom eksisterende del av overløpsterskel som beholdes.
• Betongarbeider for støttemur for permanent skråning mellom flomløpskanal og veien.
• Lett erosjonssikring av skråningen over støttemuren og i forlengelse av støttemuren.
• Bergsikring og områdesikring i og langs flomløpskanalen.
• Terrengarbeider og arrondering etter endt drift.

Kontakt oss

Kristian Hattestad

Prosjektleder Privatmarked
+47 954 60 154
kristian.hattestad(at)anlegg-ost.no

Dene nettsiden benytter informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse som besøkende.