Skip to main content Skip to footer

Erosjonssikring E16 Årbogen

Tjenesteområde: Flomsikring

Status: Pågående

Periode: 2024

Kontraktsum: 13 000 000,-

Entrepriseform: NS8406

Kunde: Statens Vegvesen

Anlegg Øst Entreprenør AS utfører for oppdragsgiver Statens Vegvesen  erosjonssikring og utslaking av elveskråning ved Ådalselva ved E16 på Årbogen, rett nord for Hønefoss etter skader som oppstod under ekstremværet Hans foregikk fra 7. - 9. august 2023. Begna kraftverk på Svinefoss ligger oppstrøms for E16 på Årbogen. Flomvann fra overløpet til kraftverket forårsaket en stor erosjon slik at elvekanten raste ut i retning mot E16 og vegen måtte til slutt stenges. 

Erosjonssikringen utføres som motfylling og
plastring med samfengt sprengstein. Rasskråningen er slaket ut til helning 1:2,5. 

Overvannshåndteringen langs E16 bygges om for å få ledet overvann bort fra vegområdet nær raset og vestover.

Kontakt oss

Kristian Hattestad

Prosjektleder Privatmarked
+47 954 60 154
kristian.hattestad(at)anlegg-ost.no

Dene nettsiden benytter informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse som besøkende.