Skip to main content Skip to footer

Fakta

Tjenesteområde: Flomsikring, Vann og avløp

Status: Pågående

Periode: 2023 - 2024

Kontraktsum: 102 000 000,-

Entrepriseform: NS8405

Kunde: NVE

Prosjektet omfatter flomsikring av Ottaelva og Fjukenbekken i Skjåk kommune. Området med fokus i dette prosjektet er langs elva på utsiden av Bismo sentrum, og inntaks- og utløpskonstruksjon i Fjukenbekken utenfor Bismo sentrum.

Arbeidet som skal utføres omfatter bl.a.:
• Anlegge betongmurer/fundamenter og flomvoller langs Ottaelva
• Inntak- og utløpskonstruksjoner for Fjukenbekken
• Ny turvei med belysning skal etableres på toppen av flomvoll
• 3 pumpestasjoner (P1, P2 og P3).
• Omlegging/nyanlegg av kabler og ledninger.
• Gjenoppbygging av Rv 15 med tilhørende g/s-vei.

Kontakt oss

Jan Erik Kvarberg

Prosjektsjef
+47 995 18 611
jan.kvarberg(at)anlegg-ost.no

Dene nettsiden benytter informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse som besøkende.