Skip to main content Skip to footer

Flomsikring Brandbu

Tjenesteområde: Veibygging, Vann og avløp, Flomsikring

Status: Avsluttet

Periode: 2020 - 2022

Kontraktsum: 100 000 000,-

Entrepriseform: Utførelsesentreprise NS8405

Kunde: NVE

Prosjektet bestod av flomsikring av Vigga i Brandbu sentrum i Gran kommune.
• Senkning og sikring av Vigga, Eggeelva og Gullåa.
• Anlegge murer og flomvoller langs Vigga, Eggeelva og Gullåa.
• Ny Storlinna bru over Eggeelva.
• Forsterkning av Augedalsbrua.
• Ny Gang-sykkelveibru over Vigga (Torgbrua).
• Ny Orhaga bru over Vigga.
• 1 stor pumpestasjon for overvann (P2) og 3 små pumpestasjoner (P1, P3 og P4).
• 1 spillvannspumpestasjon (P5)
• Omlegging/nyanlegg av kabler og ledninger.
• Nye prefabrikkerte kulverter for Gullåa

Dette prosjektet strekker seg gjennom hele Brandbu sentrum og har mye trafikk, både myke trafikanter og kjørende.
Arbeid i elva er gjennomført innenfor strenge tidsfrister for å begrense påvirkningen på ytre miljø og dyrelivet mest mulig.
I tillegg til opprinnelig kontraktsomfang ble det utført tilleggsarbeid på vann og spillvannsanlegget for Gran kommune.


Grunnforholdene for prosjektet var meget utfordrende med mye leire.
I dette prosjektet skulle NVE utføre deler av arbeidene i Gullåa og i elveløpet i egenregi. Men ifm. kvikkeireraset i Gjerdrum ved årsskiftet 2020/2021, måtte de omdisponere interne ressurser dit. Anlegg Øst Entreprenør AS (AØE) overtok derfor deres omfang av arbeidene i tillegg til det opprinnelige omfanget. AØE har forsert merarbeidene og ligger godt i rute til å ferdigstille komplett prosjekt iht. opprinnelig avtalt sluttfrist.

Kontakt oss

Jan Erik Kvarberg

Prosjektsjef
+47 995 18 611
jan.kvarberg(at)anlegg-ost.no

Dene nettsiden benytter informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse som besøkende.