Skip to main content Skip to footer

Flomsikring Brumunda

Tjenesteområde: Flomsikring, Konstruksjoner

Kontraktseier: Anlegg Øst Entreprenør

Status: Avsluttet

Periode: 2013 - 2016

Kontraktsum: 69 000 000,-

Entrepriseform: NS8406

Kunde: Ringsaker kommune

Anlegg Øst Entreprenør har i to entrepriser utført flomsikringsarbeider av Brumunda for Ringsaker kommune.

Flomsikringsarbeidene bestod av etablering av plastret fotgrøft samt etablering av totalt 16 bunnterskler. På enkelte partier ble elveskråninger erosjonssikret og eksisterende plastring påbygget. Eksisterende plastring ble påbygget og tilpasset eksisterende murer langs elven. Mangelfull utførelse i overgang mellom eksisterende plastring og eldre plastring samt mot noen øvrige konstruksjoner ble utbedret ved legging av ny plastring. Arbeidene innbefattet også en del habitattiltak mtp. fisk. Det ble også utført reparasjon av eldre plastring. Elvebredder ble hevet til flomsikkert nivå delvis ved heving av terreng og delvis ved etablering av støttemurer. Elveskråninger ble erosjonssikret. I området rundt Jernbanebrua ble det bunnsenket med støp av en betongplate under brua. Oppstrøms og nedstrøms betongplata ble det bunnplastret. Det ble etablert ny promenade og hvileplasser fra bru 1 og ned til området ved den gamle vegkroa. Det ble støpt landkar for ny gangbru Det inngikk også en del rivearbeider, hovedsakelig av betongkonstruksjoner.

Det ble også bygget ny gangkulvert under jerbanen.

Kontakt oss

Jan Erik Kvarberg

Prosjektsjef
+47 995 18 611
jan.kvarberg(at)anlegg-ost.no

Dene nettsiden benytter informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse som besøkende.