Skip to main content Skip to footer

Flomsikring Røyslimoen - Lillehammer

Tjenesteområde: Veibygging, Vann og avløp, Flomsikring, Konstruksjoner

Status: Avsluttet

Periode: 2020 - 2021

Kontraktsum: 37 000 000,-

Entrepriseform: NS8406

Kunde: Lillehammer kommune

Prosjektet flomsikring av Røyslimoen i Lillehammer innebar omlegging av elva Åretta, omlegging av veger, bygging ny vegbro og ny gangbro samt omlegging vann og avløp. Arbeidene med denne flomsikringen omfatter i alt tre entrepriser, hvor Anlegg Øst Entreprenør har utført entreprise E1 i prosjektet for Lillehammer kommune.

Entreprise E1 innebærer hovedarbeidene med flytting av elva Åretta, etablering av to nye bruer, flytting av vegkryss, nye vegkryss, samt gang- og sykkelvei. Arbeidene startet i midten av juni 2021, og stod ferdige sommeren 2021.

Elva Åretta går under veien hvor Røyslivegen og Skogforvalter Lies veg krysses. Tidligere løp for elva Åretta ble flyttet til ny trasé, og det har kommet på plass nye bruer og erosjonssikring. En veibru og en bru for gang- og sykkelvei har blitt bygget. Det gamle elveløpet har blitt fylt igjen etter omleggingen av Åretta, men skal fortsette å håndtere overvann når det er flom.

Det har blitt bygget ny bussholdeplass ved fylkesvei 216 Messenlivegen, og krysset mellom Røyslivegen og Skogforvalter Lies veg er flyttet fra sin midlertidige plassering. De tilstøtende veilinjene har blitt justert, og det er bygget ny gang- sykkelveg gjennom området. VA-anlegget ble også berørt, og måtte delvis legges om.

Kontakt oss

Jan Erik Kvarberg

Prosjektsjef
+47 995 18 611
jan.kvarberg(at)anlegg-ost.no

Dene nettsiden benytter informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse som besøkende.