Skip to main content Skip to footer

Fornyelse Skøyen stasjon

Tjenesteområde: Jernbanebygging, Vann- og avløp

Status: Avsluttet

Periode: 2021 

Kontraktsum: 21 000 000,-

Entrepriseform: NS8415

Kunde: Baneservice / Bane NOR

Skøyen stasjon er en høyt belastet strekning og en svært viktig del av jernbanesystemet i Norge. Stasjonen har over tid hatt utfordringer med feil som påvirker togtrafikken. Skøyen skal fornyes i faser de neste årene. Denne entreprisen omfatter hovedsakelig fornyelse av Skøyen øst, fra Oslotunnelen til plattformområdet. Det skal også utføres noen tiltak utenfor dette området.

I sommerbruddet 03.07.21 - 02.08.21 ble diverse komponenter på området oppgradert.

Bakgrunnen for arbeidet er tilstand og alder. Deler av området som skal utbedres ble bygget ifb. med Oslotunnelen som stod ferdig i 1980.

Overordnede tiltak:

  • Bytte av 7 sporveksler, 2 enkle og 5 vil få bevegelige kryss
  • Masseutskifting av ca. 7000 m3
  • Ny drenering, ca. 600 m
  • Nye spor Skøyen Øst

Kontakt oss

Jan Erik Kvarberg

Prosjektsjef
+47 995 18 611
jan.kvarberg(at)anlegg-ost.no

Dene nettsiden benytter informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse som besøkende.