Skip to main content Skip to footer

Fv 254 Kulvert Tretten

Tjenesteområde: Veibygging, Jernbanebygging, Vann og avløp, Konstruksjoner

Status: Avsluttet

Periode: 2013 - 2014

Kontraktsum: 54 000 000,-

Entrepriseform: NS8406

Kunde: Statens Vegvesen

Arbeidet omfattet bygging av jernbanebru ved Tretten stasjon med tilhørende vegsystem på øst- og vestsiden av Dovrebanen. Eksisterende planovergang ble revet.

Jernbanebru med vekt over 1000 tonn ble bygget ved siden av sporene og kjørt inn i en togfri periode med Sarens-vogner. 
Videre omfattet prosjektet bygging av ny Mobekk bru på østsiden av Lågen ved Tretten.

Kontakt oss

Trond Musdalslien

Daglig leder
+47 970 54 515
trond(at)anlegg-ost.no

Dene nettsiden benytter informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse som besøkende.