Skip to main content Skip to footer

Fakta

Tjenesteområde: Veibygging, Vann og avløp, Konstruksjoner

Status: Pågående

Periode: 2023 - 2024

Kontraktsum: 48 000 000,-

Entrepriseform: NS8406

Kunde: Troms og Finnmark fylkeskommune

Prosjektet omfatter etablering av veger, fortau, støttemurer, overvannsanlegg, vegbelysning samt stedvis breddeutvidelse langs Fv. 7750 Kongsvegen. Prosjektet utføres i to faser gjennom 2023 og 2024, der parsellen ferdigstilles i sin helhet i de angitte faser. Prosjektet stiller høye krav til trafikkavvikling, siden hovedarbeidene foregår langs Fv. 7750 som har en ÅDT på 5 600. Formålet med prosjektet er å heve fylkesveiens standard samt bedre fremkommelighet og trafikksikkerhet for syklende og gående.

Hovedmengder:

  • 7 stk. reconmurer (ca. 950 m2)
  • 2 stk. plasstøpte murer (ca. 340 m3, konstruksjon på ca. 80 m3 er opsjon)
  • Ca. 750 m OV – rør, 22 stk. sandfang, 12 stk. OV – kummer
  • Ca. 1 000 m trekkerørsgrøft, ca. 200 m OPI – kanal
  • Ca. 2 500 m3 forsterkningslag, ca. 4 700 m2 asfalt
  • Ca. 400 stk. jordnagler (som midlertidig støttekonstruksjon)

Kontakt oss

Roy Løkken

Prosjektleder
+47 970 54 507
roy.lokken(at)anlegg-ost.no

Dene nettsiden benytter informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse som besøkende.