Skip to main content Skip to footer

Fakta

Tjenesteområde: Veibygging, Vann og avløp

Status: Pågående

Periode: 2023 - 2025

Kontraktsum: 97 000 000,-

Entrepriseform: NS8406

Kunde: Statens Vegvesen

Anlegg Øst Entreprenør skal bygge gang- og sykkelvei i Griniveien fra grensen mellom Bærum og Oslo kommuner i vest (Lysakerelven) og frem til Røakrysset.

Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Statens Vegvesen og Vann- og avløpsetaten (VAV) i Oslo kommune​. Griniveien har en ÅDT på 14 000-15 000 biler. 

Det skal over en strekning på 750 etableres et 2m bredt fortau langs Grinivegens nordside og en 3,5 m bred gang- og sykkelveg med 1,2 m rabatt mot kjørebane langs Grinivegens sørside, Grinivegen forskyves på deler av strekningen. ​

Dagnes luftledninger skal legges i bakken og eksisterende høyspentledninger skal legges om.

Mellom Ekraveien og Røakrysset skal det legges 450 meter nytt vann-, overvann- og spillvannsanlegg. Det nye VA-anlegget vil kreve opptil 5m dype grøfter i bløt leire med minimalt tverrsnitt. Det vil bli mye bruk av spunting/grøftekasser for å få plass. 

​Prosjektet er utfordrende med mye graving i Griniveien samtidig som trafikken skal passere, noe som kompliserer trafikkavvikling. Det er lite plass for mellomlagring, noe som medfører at massene i all hovedsak må på kjøres bort fra anlegget.​

Det er strenge krav til håndtering av omgivelsene og ytre miljø i prosjektet og det skal brukes minimum 30 % elektriske anleggsmaskiner

 

Kontakt oss

Jan Erik Kvarberg

Prosjektsjef
+47 995 18 611
jan.kvarberg(at)anlegg-ost.no

Dene nettsiden benytter informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse som besøkende.