Skip to main content Skip to footer

Krekke rasteplass

Tjenesteområde: Veibygging, Konstruksjoner

Status: Avsluttet

Periode: 2017

Kontraktsum: 17 000 000,-

Entrepriseform: Utførelsesentreprise NS8406

Kunde: Statens Vegvesen

Prosjektet besto av riving av eksisterende campingplass, terrengheving til flomsikkert nivå, nytt servicebygg i betong med
toaletter, terrengarbeider på tidligere campingplass, omlegging av eksisterende vanningsanlegg, etablering av tursti og steinbelagt
gangsti, kunstbelysning og belysning både på rasteplassen, servicebygget og E6. Ny adkomstveg, og parkering for buss og biler.
Beplantning og overflatearbeider.
Prosjektet ble gjennomført som utførelsesentreprise iht NS 8406.
Oppdraget ble utført for Statens Vegvesen.

Kontakt oss

Jan Erik Kvarberg

Prosjektsjef
+47 995 18 611
jan.kvarberg(at)anlegg-ost.no

Dene nettsiden benytter informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse som besøkende.