Skip to main content Skip to footer

Kryss Rv4 Elvetangen

Tjenesteområde: Veibygging, Vann og avløp, Konstruksjoner

Status: Avsluttet

Periode: 2019 - 2021

Kontraktsum: 134 000 000,-

Entrepriseform: Utførelsesentreprise NS8405

Kunde: Nittedal kommune

Prosjektet omfatter utbedring av ca 520 lm Rv. 4, med opparbeidelse av nytt kryss.
• Opparbeidelse av ca. 620 lm ny kommunal veg.
• 1 stk plass-støpt kulvert under ny kommunal veg til skolen.
• 1 stk spuntkulvert under rv. 4.
• Opparbeidelse av ny GS-veg som går gjennom 2 nye kulverter, ca 720 lm.
• Ca 500 lm spunt (regnet i plan), i varierende dybde.
• VA-omlegging i en trasé på ca 400 lm hovedledningstrasé og en hovedledningskrysning på ca
50 lm. Det skal bygges pumpeledning fra 2 pumpestasjoner på ca 90 lm.
• 3 pumpestasjoner knyttet til kulverter.
• Tilknytning av nytt avløpssystem til ca. 10 private eiendommer.
• Tilknytning av kommunalt vann til private eiendommer.
• Midlertidig gangbru over rv. 4 med total lengde på ca 170 m. Entreprise for midlertidig
gangbru tiltransporteres entreprisen beskrevet i dette konkurransegrunnlaget.
• Støyskjerming.
• Vegbelysning og nødvendige elektroarbeider.

Kontakt oss

Jan Erik Kvarberg

Prosjektsjef
+47 995 18 611
jan.kvarberg(at)anlegg-ost.no

Dene nettsiden benytter informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse som besøkende.