Skip to main content Skip to footer

Fakta

Tjenesteområde: Veibygging, Vann og avløp

Status: Pågående

Periode: 2024 

Kontraktsum: 47 000 000,-

Entrepriseform: NS8406

Kunde: Statens Vegvesen

Anlegg Øst Entreprenør AS skal for Statens Vegvesen bygge ny miljøgate på Gran i 2024.

Fv.2300 Miljøgate Gran er en del av avlastet vegnett etter omlegging av rv.4 gjennom Granstunnelen. Den vil være omkjøringsveg ved tunnelstenginger. Vegen bygges med normalbredde på 6,5 m. I tillegg kommer gang- og sykkelveg, fortau og grøntrabatter. Vegen er dimensjonert for modulvogntog, med gateutforming tilpasset fartsgrense 40 km/t og ÅDT 6000 kjøretøy/døgn. 

Det skal også bygges en forlengelse av Storgata i Gran sentrum, samt omlegging av kommunalt vann- og avløpsanlegg.

Deler av parsellen skal utføres med dypstabilisering.

Prosjektet er et pilotprosjekt i Statens vegvesen for utslippsfri anleggsplass. Dette innebærer store begrensning på bruk av fossilt drivstoff på anleggsplassen gjennom bruk av utslippsfrie løsninger for anleggsdrift og transport. Det stilles krav til at alle gravemaskiner og alle maskiner/kjøretøy til masseflytting skal være 100% utslippsfrie. Av øvrige maskiner og kjøretøy skal 50% være utslippsfrie.

Kontakt oss

Jan Erik Kvarberg

Prosjektsjef
+47 995 18 611
jan.kvarberg(at)anlegg-ost.no

Dene nettsiden benytter informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse som besøkende.