Skip to main content Skip to footer

Ødegården veikulvert

Tjenesteområde: , Jernbanebygging, Veibygging, Vann og avløp, Sprengning, Konstruksjoner

Status: Avsluttet

Periode: 2017 - 2018

Kontraktsum: 65 000 000,-

Entrepriseform: NS8407

Kunde: Lørenskog kommune

Prosjektet omfattet etablering av ny betongkulvert for to kjørefelt samt opphøyd fortau under hovedbanen på Lørenskog. Det går dobbeltsporet jernbane på stedet. Kulverten har innvendig bredde på 11,5 meter og innvendig høyde 3,80 meter. Lengde 25 meter. Kulverten ligger under grunnvannsstand, og det ble bygget vanntett trau på vegen på til sammen 70 meter.

I tillegg ble det etablert ny hovedvannledning for Nedre Romerike Vannverk gjennom kulverten. Prosjektet ble utført for Lørenskog kommune, for å sikre trygg skolevei og for tilkomst til nye boligområder i området. Arbeidene ble utført som en totalentreprise iht. NS8407. Anlegg Øst Entreprenør AS (AØE) gjennomførte oppdraget med Structor Oslo, Structor Lillehammer og Johs Holt som prosjekterende.

Opprinnelig hadde oppdragsgiver planlagt at kulverten skulle plasstøpes i endelig posisjon. For å få til dette måtte jernbanen først legges om på en midlertidig bru. Denne fremgangsmåten medførte at det måtte benyttes 3 togfrie perioder, samt at det ville pågå langvarig arbeid tett på trafikkert jernbanespor.

AØE foreslo i sitt tilbud en optimalisering av prosjektet ved å utføre produksjonen av hele kulverten utenfor sikkerhetssonen til jernbanen. Deretter kunne man utføre grunnarbeidene i byggegrop og kjøre kulverten inn i løpet av én togfri periode (49 timers brudd). Denne gjennomføringen reduserte risikoen i prosjektet, ettersom det ble færre arbeidsoperasjoner som måtte utføres i togfri perioder og i nærheten av trafikkert spor. Løsningen med å støpe kulvert ved siden av spor og kjøre denne inn med Kamag-vogner hadde AØE benyttet tidligere med god erfaring i forbindelse med etablering av kulvert for Fv. 254 på Tretten.

AØE foreslo også en optimalisert løsning for den prosjekterte spillvannsanlegget. Ved å bore en forbindelse rett ned i en nærliggende kloakktunnel, endte man opp med en mer driftsvennlig løsning, og sparte mange meter med spillvannsgrøft.

Kontakt oss

Jan Erik Kvarberg

Prosjektsjef
+47 995 18 611
jan.kvarberg(at)anlegg-ost.no

Dene nettsiden benytter informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse som besøkende.