Skip to main content Skip to footer

Skarnes stasjon

Tjenesteområde: Jernbanebygging, Miljøsanering, Konstruksjoner

Status: Avsluttet

Periode: 2020 - 2022

Kontraktsum: 213 000 000,-

Entrepriseform: Totalentreprise NS8407

Kunde: Bane NOR

Skarnes stasjon på Kongsvingerbanen har fått ny undergang, sentralt plassert i sentrum. Det er bygd to nye sideplattformer for å gjøre det mulig med samtidig passasjerutveksling. Det er plass til to tog med lengde på 220 meter (doble Flirtsett). Adkomst til sideplattformene er via en ny gangkulvert, universelt utformet med heis opp til toget. Anlegget ble åpnet for publikum utgangen av 2021. 

Gangkulverten bidrar til å binde sentrum bedre sammen, og minske gåavstanden for beboere og lette adkomst til service- og næringsinstitusjoner. Dette bidrar til mindre bilkjøring mellom butikkene. Ny kulvert bedrer dermed sikkerheten og tilgjengeligheten for alle trafikantgrupper.

Området rundt dagens stasjonsbygning har fått et løft og det har blitt en ny og moderne stasjon på Skarnes. I tillegg har vi, i samarbeid med rådgivere innen kulturminnevern, valgt løsninger som harmonerer med det kulturhistoriske miljøet rundt stasjonsbygningen. De verna bygningene på stasjonen er ikke endret, men er gjort tilpasninger i terrenget rundt for å nå krav til universell utforming.

Høsten 2020 signerte Bane NOR kontrakt med Anlegg Øst Entreprenør AS og vi hadde med oss Multiconsult og Baneservice som hovedsamarbeidspartnere.

Kontakt oss

Styrk Lirhus

Prosjekteringsleder
+47 958 62 470
styrk.lirhus(at)anlegg-ost.no

Dene nettsiden benytter informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse som besøkende.