Skip to main content Skip to footer

Fakta

Tjenesteområde:  Vann og avløp, Konstruksjoner

Status: Avsluttet

Periode: 2018 - 2019

Kontraktsum: 78 000 000,-

Entrepriseform: NS8406

Kunde: Lillehammer kommune

Prosjektet besto av bygging av 1,3 km nytt hovedledningsanlegg på Strandpromenaden på Lillehammer. Strandpromenaden er et av Lillehammers mest populære tur- og badeområder. I tillegg ligger det bebyggelse tett inntil anleggsområdet. Det måtte gjøres tiltak for og tas hensyn til 3.part og myke trafikanter. Prosjektet hadde strenge krav til byggetid og tilbakeføring av området.

Prosjektet ligger på en tidligere fylling og det var påvist omfattende forurensing i massene det skulle graves i. Det var satt strenge krav til håndtering og deponering av gravemassene.

Anleggsområdets tette plassering mot elva Lågen gjorde det nødvendig med omfattende vannhåndtering.

Utfordrende grunnforhold og krav til minimumsfall medførte behov for peling med betongpeler i deler av rørgrøften, for deretter å støpe bunnplate under VA og overvannsrørene. Det ble lagt Ø150-Ø600 duktilt støpejern, Ø300-Ø800 betongrør og Ø200-Ø400 pvc- rør.

11 vann og avløpskummer ble plasstøpte på anlegget, mens 24 kummer var prefabrikerte.

Eksisterende VA-anlegg var i drift i hele anleggsperioden, og skulle også fungere som reserveanlegg etter at det nye var bygd.

Prosjektet ble ferdigstilt til avtalt tid.

Kontakt oss

Jan Erik Kvarberg

Prosjektsjef
+47 995 18 611
jan.kvarberg(at)anlegg-ost.no

Dene nettsiden benytter informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse som besøkende.