Skip to main content Skip to footer

Fakta

Tjenesteområde: Tomtearbeider, Vann og avløp, Sprengning

Status: Avsluttet

Periode: 2018 - 2019

Kontraktsum: 53 000 000,-

Entrepriseform: NS8406

Kunde: Bulk Nebbenes I AS / Bulk Ormlia AS

Tomt 1

Prosjektet besto av å etablere 54.000 m2 næringsareal for Bulk Nebbenes I AS. Arealet ble, etter ferdigstillelse, bebygd med Tibnor AS sitt nye sentrallager av utførende Thermica AS.

Jobben innebar rensk av 27.000 m2 fjell, transport av 30.000 m3 løsmasser til deponi, sprenging og transport av 139.000 m3 fjell, planering og komprimering av 54.000 m3 stein på planum. I mengdene inngår sprenging / graving av 350 m grøft.

Arbeidet ble utført med bruk av blant annet fire 50-tonns tipptrucker, 50- og 70-tonns gravemaskiner og bulldosere av typen CAT D6T og D8T. Prosjektet fulgte en 15-13-rotasjon der driftsleder og maskinførere jobbet 14-dagers skiftturnus mens anleggsleder jobbet 5-dagersuke. Sprengningsarbeider ble utført av underentreprenør Vestfold Fjellboring AS.

Tomt 2

Under arbeidet med etablering av tomt 1, inngikk partene avtale om opparbeidelse av nabotomten. Etter ferdigstillelse av den første tomten, startet arbeidet med tomt 2. Dette prosjektet besto av å etablere 48.000 m2 næringsareal for Bulk Ormlia AS (samme prosjektleder for kunden).

Det ble benyttet samme maskinpark og samme rotasjonsordning som for tomt 1. Sprengningsarbeidene på tomt 2 ble utført av underentreprenør GJ Entreprenør AS.

Selve opparbeidelsen av næringsområdet innebar rensk av 41.000 m2 fjell, transport av 57.000 m3 løsmasser til deponi, sprenging og transport av 174.000 m3 fjell, planering og komprimering av 82.000 m3 stein på planum.

For å fordrøye regnvannet fra det totalet arealet med næringstomt måtte det etableres fordrøyingsbassenger ved bruk av steinfylling. AØE utførte både prosjektering og bygging av basseng med tilhørende rørsystem (380 m), voll med membran (5.000 m3), og steinsatte utløpsgrøfter (130 m).

Fordrøyingsbassenger

På tomt 2, ble det etablert to fordrøyingsbassenger med et samlet volum på ca. 14.000 m3. I bunnen av bassengene ble det etablert rørsystem til oppsamling av vann, voll med membran (samlet areal på ca. 1.800 m2) for å holde bassengene tette, rørgjennomføringer gjennom voll/membran og steinsatte grøfter fra utløp voll til myr/bekk.

Kontakt oss

Jan Erik Kvarberg

Prosjektsjef
+47 995 18 611
jan.kvarberg(at)anlegg-ost.no

Dene nettsiden benytter informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse som besøkende.