Skip to main content Skip to footer

VA Nesbyen (Qvisten-Moan)

Tjenesteområde: Vann og avløp

Status: Pågående

Periode: 2023 - 2024

Kontraktsum: 26 000 000,-

Entrepriseform: NS8405

Kunde: Nesbyen kommune

Det skal bygges nytt renseanlegg på Nesbyen ved Grønna. Denne entreprisen, Qvisten - Moan omfatter å etablere vann og avløp mot avløpspumpestasjon på Bringo. Dette inkluderer nytt VA-ledningsanlegg mellom eksisterende renseanlegg og Qvisten avløpspumpestasjon, videre til Bringo avløpspumpestasjon. Det skal også etableres VA-ledningsnett fra Nesmoen ved Moan videre til Alfarvegen 50, der VA-traseene møttes.

I hovedsak summeres dette opp til etablering av ca. 9,1km VA-ledninger, ved ca. 3,1km med grøfter med konvensjonell graving. Kryssing av Hallingdalsvegen-RV7, ca. 23m og kryssing av Rukkedalsvegen-FV2910, ca. 25m. Begge kryssinger utføres ved no-dig hammerboring. VA-trase er planlagt i Nesmoen og i GS-veg ved Alfarvegen. Arbeidet omfatter gjenoppbygging av veg og GS-veg, ca. 190m ved Nesmoen og ca. 900m veg og GS-veg ved i Alfarvegen. Arbeidet omfatter også grunnarbeid for etablering av avløpspumpestasjon ved Qvisten.

Kontakt oss

Jan Erik Kvarberg

Prosjektsjef
+47 995 18 611
jan.kvarberg(at)anlegg-ost.no

Dene nettsiden benytter informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse som besøkende.