Skip to main content Skip to footer

Anlegg Øst Entrepenør AS fikk den største kontrakten i Harstadpakken

Anlegg Øst vant oppdraget med å bygge det største delprosjektet i Harstadpakken, og ser fram til å samarbeide med Statens Vegvesen om oppdraget Harstadpakke S1 Kanebogen – Margrethe Jørgensens vei. Illustrasjon: Statens vegvesen

Anlegg Øst Entreprenør AS vant oppdraget med å bygge riksveg 83 prosjektet, S1, Kanebogen – Margrethe Jørgensens veg. Den 2,2 kilometer lange parsellen går fra Kanebogen til Seljestad. Prosjektet er en videreføring av arbeidene med å gi Harstad en ny og framtidsrettet innfartsåre langs riksveg 83, opplyser Statens vegvesen.

– Anlegg Øst Entreprenør AS vant fordi de leverte den beste kombinasjon av pris, plan for gjennomføring og ivaretakelse av sikkerhet, helse, miljø og klima. De er derfor tildelt kontrakten, sier prosjektleder i Statens vegvesen, Geir Hartz Jørgensen i en pressemelding.

Strekningen som skal bygges inneholder blant annet to rundkjøringer, en påkjøringsrampe, og sykkelveg m/fortau langs riksveg 83. Anlegg ØSt Entreprenør skal bygge anlegget for 331.198.909 kroner pluss moms. Totalkostnad for prosjektet er medregnet moms, grunnerverv, prosjektering, planlegging og usikkerhet, beregnet til 520 millioner kroner (2021 kr) også kalt styringsramme.

Prosjektet medfører krevende utbygging, da trafikkavvikling er spesielt krevende når det må bygges langs eksisterende veger nært bysentrum. Om lag 17500 kjøretøy benytter rv. 83 inn og ut av Harstad hvert døgn (gjennomsnittlig trafikkmengde målt per døgn over et år kalles ÅDT eller årsdøgntrafikk).

– I tillegg til pris er tilbyderne derfor også målt på hvordan de planlegger å gjennomføre utbyggingen, samt på hvordan de skal ivareta helse, miljø, sikkerhet (HMS) og klima, sier Jørgensen videre i pressemeldingen.

Harstadpakken er et fellesprosjekt mellom Harstad kommune, Troms og Finnmark fylkeskommune og Statens vegvesen, og byggearbeidet starter i løpet av våren 2022. 

 

Les mer om prosjektet her: https://www.vegvesen.no/vegprosjekter/riksveg/harstadpakken/ 

Dene nettsiden benytter informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse som besøkende.