Skip to main content Skip to footer

Eleda etablerer seg i Norge og kjøper entreprenørvirksomheten til Gjermundshaug Gruppen

Det svenske infrastrukturselskapet Eleda har inngått en avtale om å kjøpe 100 prosent av Gjermundshaug Anlegg AS og Anlegg Øst Entreprenør AS. Selskapene gjennomfører anleggsoppgaver for vei, bane og annen infrastruktur. Med dette gjør Eleda sin første investering i Norge og markerer at de nå også skal satse internasjonalt. 

- Med Eleda får vi en offensiv eier på laget som har klare vekstambisjoner og finansiell styrke. Det passer godt Gjermundshaug Gruppens behov når vi skal vokse videre og skape enda flere trygge arbeidsplasser. Jeg ser frem til å videreutvikle våre virksomheter sammen med Eleda, sier konsernsjef i Gjermundshaug Gruppen, Ole Gjermundshaug. 

Eleda ble etablert i 2017 og har på kort tid, gjennom en offensiv oppkjøpsstrategi, etablert seg som et ledende infrastrukturkonsern med virksomheter i hele Sverige. Konsernet har en årsomsetning på drøyt 11 milliarder SEK og rundt 2400 ansatte. 

- Vi ønsker å bygge en ledende posisjon i Norden, og oppkjøpet av Gjermundshaug Anlegg og Anlegg Øst Entreprenør blir vår første, viktige satsing utenfor Sverige. Eleda og Gjermundshaug Gruppen er en god match. Begge er posisjonert for vekst, og vi kompletterer hverandre på flere tjenesteområder. Dette vil komme kundene til gode, sier konsernsjef Johan Halvardsson i Eleda. 

Oppkjøpet vil ellers ikke ha praktiske konsekvenser av betydning for kunder og medarbeidere i Gjermundshaug Anlegg AS og Anlegg Øst Entreprenør AS. 

- Eleda er et selskap med verdier, kultur og strategier vi identifiserer oss med, og vi gleder oss til å bli en del av et større konsern for å øke konkurransekraften og gjennomføringsevnen i et spennende marked i vekst, sier daglig leder i Gjermundshaug Anlegg, Pål Ligård. 

Selskapene fortsetter som egne juridiske enheter under samme navn, på samme lokasjoner og med samme ledelse som før. 

- Gründerånden som preger Eledas virksomhet og kraftfulle vekst de siste årene er noe vi kjenner oss igjen i og ser frem til å bli en del av, supplerer daglig leder i Anlegg Øst Entreprenør, Trond Musdalslien. 

Gjermundshaug Anlegg AS og Anlegg Øst Entreprenør AS er to av de operative selskapene som utgjør Gjermundshaug Gruppen, et konsern med over 300 ansatte, etablert av Ingvald og Ottar Gjermundshaug i 1949 under navnet Brødrene Gjermundshaug. FS Betong AS som eies 50 prosent hver av de to selskapene følger med på overdragelsen. Konsernet hadde i 2021 en samlet omsetning på om lag 1,3 milliarder kroner og et driftsresultat på 140 millioner kroner. 

Ole Gjermundshaug fortsetter i virksomheten og får i tillegg en nøkkelrolle med ansvar for videre utvikling av Eledas virksomhet i Norge. Hans Bjørnstad fortsetter i rollen som CFO for den norske virksomheten. Dagens eiere går inn på eiersiden i Eleda og fortsetter i virksomhetene som før. 

- Eleda er vårt førstevalg som eiere. De vil bidra til å skape et trygt hjem for våre ansatte, og historien viser at Eleda på en god måte vil forvalte og videreutvikle arven fra det vi har bygget gjennom tre generasjoner. Jeg er imponert over det Eleda har skapt i Sverige, og ser virkelig frem til å inkludere denne kulturen, som preger entreprenørene i de forskjellige virksomhetene, videre inn i våre norske virksomheter, avslutter konsernsjef i Gjermundshaug Gruppen, Ole Gjermundshaug. 

Kjøpet er betinget av at transaksjonen blir godkjent av konkurransemyndighetene. Myndighetsgodkjenning og påfølgende gjennomføring av oppkjøpet forventes i første kvartal 2023. 

Partene er enige om ikke å offentliggjøre kjøpesummen. 

Kontaktpersoner:

Gjermundshaug Gruppen AS: Ole Gjermundshaug tlf 907 46 392 
Eleda: Johan Halvardsson: tlf +4670-5459501 
Anlegg Øst Entreprenør AS: Trond Musdalslien, tlf 970 54 515 
Gjermundshaug Anlegg AS: Pål Ligård tlf 982 59 742 

Dene nettsiden benytter informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse som besøkende.