Skip to main content Skip to footer

Ny kontraktsignering med flomsikring av Bismo i Skjåk

Anlegg Øst Entreprenør har signert kontrakt med Norges vassdrags- og energidirektorat for arbeidet med sikre Bismo mot 200-årsflom med en ramme på 128 MNOK. Dette er den største bygg- og anleggskontrakten NVE har inngått noen gang.

Prosjektet omfatter flomsikring av Ottaelva og Fjukenbekken i Skjåk kommune. Området med fokus i dette prosjektet er langs elva på utsiden av Bismo sentrum, og inntaks- og utløpskonstruksjon i Fjukenbekken utenfor Bismo sentrum.

Entreprisen inkluderer bla. følgende arbeider:
• Anlegge betongmurer/fundamenter og flomvoller langs Ottaelva
• Inntak- og utløpskonstruksjoner for Fjukenbekken
• Ny turvei med belysning skal etableres på toppen av flomvoll
• 3 pumpestasjoner (P1, P2 og P3)
• Omlegging/nyanlegg av kabler og ledninger
• Gjenoppbygging av Rv 15 med tilhørende g/s-vei

Prosjektet skal være ferdigstilt innen utgangen av 2024.

Les mer om saken på NVE sine sider

Christian Halsa

Kalkulasjonsleder
+47 480 22 161
christian.halsa(at)anlegg-ost.no

Dene nettsiden benytter informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse som besøkende.