Skip to main content Skip to footer

Faglig og personlig utvikling

En prosjekteringsleder har både krevende og spennende oppgaver, hvor den viktigste er å være bindeledd mellom de som prosjekterer og de skal utføre jobben. Nøkkelen er kommunikasjon, og det å formidle riktige utfordringer og beskrivelser av det som skal bygges.

Prosjekteringsleder

 

Navn: Styrk Lirhus
Stilling: Prosjekteringsleder
Ansatt siden: 2018

Variert og utfordrende

Som prosjekteringsleder opplever Styrk Lirhus at det er spennende å være med på å bygge og påvirke hvordan omgivelsene skal bli. Han er mye i møter og på epost, men er også ute på befaring på anlegg og følger opp produksjon.

Prosjekteringslederens hovedoppgave er å være bindeledd mellom de som prosjekterer og de skal utføre jobben. Her skal det både formidles riktige utfordringer og beskrivelser av det som skal bygges til de som prosjekterer, og så klare å kommunisere mellom utførende og prosjekterende. Disse kan ofte ha ulikt syn på hvordan ting skal gjøres, og hva som er utfordringene med jobben, forklarer Styrk. 

Etter flere år er dagene fremdeles veldig ulike i Anlegg Øst Entreprenør.

- Jeg liker godt at det er variert. Det dukker opp ting underveis hele tiden, som kan være frustrerende - men som også gir spennende dager. En får utviklet seg faglig og personlig, og får hele tiden nye utfordringer. 

Mye stolthet i arbeidet

Som de fleste av sine kollegaer, trekker også prosjekteringslederen fram samholdet i firmaet som en nøkkel til trivsel blant de ansatte. Veldig bra miljø og samhold, mange flinke folk på kontor, ute i grøfta og i maskinene gir kvalitet i alle ledd av arbeidet 

- Det er noe med stoltheten av å lage ting og se resultatet av det en driver med, og stolthet i det å levere skikkelig vare når en bygger noe. Det er fint å levere fra seg et produkt en kan være stolt av, sier Lirhus. 

Slik jobber en prosjekteringsleder

Som prosjekteringsleder har du ansvaret for sentrale oppgaver som utvikling av metodikk og fagmiljø, lede prosjekteringsteamet gjennom prosjektering i anbuds- og gjennomføringsfasen i totalentreprise og OPS-prosjekt. Videre er du med på å utvikle plan for prosjekteringen, kvalitetssikre beskrivelser, beregninger og tegninger. Det er viktig å ta beslutninger, vise handlekraft, samt jobbe målrettet og systematisk.

Dene nettsiden benytter informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse som besøkende.